Podmínky Ochrany Osobních Údajů GDPR

1. Úvod


Vítejte ve Flixy!

Tato služba je poskytována společností Jan Sedloň se sídlem Opava, Předměstí, Olomoucká 2330/67, IČ: 08718709 (dále jen "my," "naše," nebo "nás"). Tyto podmínky ochrany osobních údajů (dále jen "Podmínky") popisují, jak shromažďujeme, používáme a uchováváme informace o vás při registraci a používání naší webové aplikace Flixy (dále jen "aplikace").


2. Shromažďování a používání informací


2.1 Osobní údaje


Při registraci do aplikace můžeme shromažďovat následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení

 • E-mailová adresa

 • Telefonní číslo

 • Uživatelské jméno a heslo


2.2 Účel shromažďování


Shromažďujeme tyto údaje za účelem:

 • Poskytování a správy účtu ve Flixy

 • Personalizace obsahu a doporučení

 • Zasílání upozornění na nový obsah nebo služby


2.3 Právní základ


Shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu uděleného při registraci.


3. Sdílení s třetími stranami


3.1 Sdílení s Facebookem, TikTokem, Googlem, Mixpanel, Stripe a Sentry dále jen "Třetí strany"


V rámci naší aplikace můžeme sdílet některé informace s Třetími stranami za účelem optimalizace našich služeb a personalizace reklamního obsahu. Toto sdílení může zahrnovat následující údaje:


 • Jméno a příjmení

 • E-mailová adresa


Sdílení těchto informací s Třetími stranami může být prováděno za účelem cílení reklam, analytických účelů a zlepšení našich služeb.


3.2 Správa nastavení sdílení


Svá nastavení sdílení údajů s Třetími stranami nelze spravovat ani přímo ve svém účtu v naší aplikaci. Odpovídáme na vaše preference a nabízíme transparentnost ohledně toho, jak a proč sdílíme informace s těmito platformami.


3.3 Změny v nastavení sdílení


Můžeme aktualizovat nebo změnit podmínky sdílení s Třetími stranami. Vás o takových změnách včas informujeme prostřednictvím e-mailu nebo v rámci naší aplikace.

Upozorňujeme, že sdílení údajů s Třetími stranami může podléhat jejich vlastním podmínkám ochrany osobních údajů, a proto doporučujeme, abyste se s nimi seznámili.


4. Bezpečnost údajů


Vynakládáme maximální úsilí k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. Přijímáme opatření ke snížení rizika ztráty, zneužití, neoprávněného přístupu nebo odhalení.


5. Práva uživatelů


Máte právo:

 • Získat informace o tom, jak a proč zpracováváme vaše osobní údaje

 • Opravit nepřesné nebo neúplné údaje

 • Žádat o výmaz vašich údajů


6. Kontaktní informace


Pokud máte otázky nebo obavy týkající se ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese info@flixy.cz.


7. Účinnost a změny


Tyto Podmínky jsou platné od 11.03.2024


Můžeme je aktualizovat a změnit, přičemž vás o tom informujeme prostřednictvím e-mailu nebo v aplikaci.